Hội đồng hợp tác chuyên môn

Thẩm mỹ Bác sĩ Hà Thanh luôn luôn lấy an toàn của khách hàng đặt lên hàng đầu, công nghệ tiên tiến làm thế mạnh và đội ngũ bác sĩ giỏi làm cốt lõi. 100% bác sĩ và chuyên gia thẩm mỹ tại thẩm mỹ bác sĩ Hà Thanh đều được đào tạo tại các…

Đội ngũ bác sĩ Hà Thanh

Thẩm mỹ viện bác sĩ Hà Thanh là một trong những thẩm mỹ viện tiên phong trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Hà Nội, trải qua nhiều năm hoạt động và phát triển, thẩm mỹ Bác sĩ Hà Thanh cảm thấy vinh dự và tự hào khi trở thành trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ…